Kde se tady vzali …… ?

Jak se z pulce stane žába, jak se z housenky stane motýl? Zkusili jsme na to společně přijít. Pozorujeme přírodu a všímáme si změn.