Jak důležité je mít čisté ruce a kam ta voda mizí ……..