Zápis do základních škol

Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: zapisyzs.pardubice.eu
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. Žádost vygenerujete i pokud žádáte o odklad povinné docházky.