Sběr papíru

Vážení rodiče,

opět jsme se zapojili do soutěže ve sběru papíru vyhlášené odborem životního prostředí MMP ve spolupráci se společností Služby města Pardubic a.s.

Cílem je po dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru a předat ho k využití, a tak šetřit přírodní zdroje a energii potřebnou na výrobu nového papíru

  • Sbírá se starý papír – noviny, časopisy a letáky
  • Papír nesmí být mokrý nebo jinak znečištěný, nesbírá se papírový karton!
  • Za předaný papír bude zaplacena aktuální výkupní cena, která bude zaslána na účet školy.

Úterý 4.10.

od 7:00 hod.  do 16:30 hod.

a středa 5.10. 

od 6:15 do 13:00 hod.

budou první sběrové dny tohoto školního roku.

Na parkoviště MŠ bude v tyto dny přistaven kontejner na papír.

Ve třídě nahlásíte počet kg.

V uvedený čas bude otevřena brána na parkoviště MŠ.

Nejlepší sběrači budou odměněni.

Děkujeme za spolupráci