Přerušení provozu o Vánocích

O vánočních prázdninách bude MŠ uzavřena od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Jelikož bude provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, úplata za předškolní vzdělávání (školné) za prosinec 2021 se krátí na 370,- Kč.

Případný přeplatek bude převeden do stravného a vyúčtován v lednu 2022.