Řepování

 

Zasadil dědeček řepu. Vyrostla řepa veliká, převeliká…

Dál to dobře známe. Byla s ní spousta práce.

Naše řepy sice nejsou tak veliké, ale zato je s nimi legrace.

 

Zveme všechny děti a rodiče

ve čtvrtek 21. 10. 2021

od 15:15 hodin

na zábavné odpoledne na zahradě školky.

Čekají na vás veselé úkoly a soutěže, zajímavosti, ochutnávka a odměna na závěr.