Nové události

Do plánu červnových událostí byly doplněny nové informace:

Noc ve školce 

První pomoc