Pozdrav ze školky

Milé děti, milí rodiče,

posíláme vám pozdrav z naší nezvykle tiché a prázdné školky. Moc se nám po vás stýská.

Školka je uklizená a nablýskaná, opravujeme a vylepšujeme, co se dá a těšíme se, až se zase sejdeme. Zatím to ještě nejde a tak s vámi chceme zůstat v kontaktu alespoň na dálku.

Starším dětem a jejich rodičům posílají paní učitelky úkoly a materiály pro domácí vzdělávání mailem, ale myslíme i na naše nejmenší kamarády. Paní učitelky ze Sluníček a z Berušek připravily pro všechny děti několik zábavných výzev. Budeme mít velkou radost, když nám i od malých dětí přijdou nějaké zprávy.

Pro rodiče přidáváme informaci o platbách:

jelikož je provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, úplata za předškolní vzdělávání (školné) se krátí. Školné bude sníženo podle toho, jak dlouho bude tato mimořádná situace trvat.

Platby již zaslané na základě trvalých příkazů vyúčtujeme se stravným v červenci.

Buďte všichni zdraví a vyhlížejte s námi jaro.

Radka Melichnová