Vážení rodiče,

děkujeme Vám, kteří jste si nechali své dítě doma, když to Vaše rodinná a pracovní situace dovoluje.

Vám, kteří do MŠ chodíte, děkujeme za dodržování bezpečnostních opatření.

Vážíme si toho, že dle svých možností pomáháte snížit riziko šíření nákazy v komunitě.

Pro nepřítomné starší děti jsme připravili materiál pro domácí vzdělávání. Byl rozeslán na mailové adresy.

Pracujte s materiály dle Vašich možností, veďte děti k samostatnosti, užijte si společně strávený čas. Pokud nemáte možnost tisku – nevadí. Můžeme Vám materiály vytisknout a nechat ve schránce u nástěnky (na hospodářské budově školky).

Vypracované úkoly (skeny, fotografie, videa …) prosím posílejte na mailové adresy, které byly zřízeny pro distanční výuku. Budeme se na ně těšit.

Přejeme Vám hlavně pevné zdraví.

Radka Melichnová