Měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady.

Zamíchal však také s našimi plány.

Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření a nouzového stavu odkládáme začátek adaptačního programu Hrátky pro nejmenší na 21. 10., pokud epidemiologická situace dovolí.

Ze stejného důvodu jsme omezili i naše plánované akce. Po konzultaci s hygienickou stanicí, jsme prozatím naplánovali pouze výlety za zvířátky, dál se budeme řídit tím, co situace dovolí.

Informace v kalendáři akcí