Důležité informace

Pokud byste měli nějaké pochybnosti o zdravotním stavu, obraťte se na svého praktického lékaře nebo pediatra.

Další informace můžete najít zde:

Školský portál

MZCR

ČSSZ – výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

MPSV