Úprava plateb při přerušení provozu

Vážení rodiče, jelikož je provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, úplata za předškolní vzdělávání (školné) se krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

Za měsíc březen činí výše úplaty 255,- Kč.

Školné na další měsíce bude upraveno podle toho, jak dlouho bude tato mimořádná situace trvat.

Platby již zaslané na základě trvalých příkazů vyúčtujeme se stravným.

Pokud jste se ocitli ve finanční tísni a pomohlo by Vám odložení platby, můžete stravné i školné uhradit přesnou částkou, až bude provoz školy znovu obnoven.