PF 2020

Vážení rodiče a přátelé naší školky, přejeme Vám do nového roku hodně zdraví a spokojenosti v práci i v osobním životě.

Děkujeme za spolupráci při našich společných aktivitách.

Při sběru kaštanů jsme pro zvířátka odevzdali 260 kg kaštanů a získali za ně 1040,- Kč.

Za nasbíraný papír jsme získali 1780,- Kč.

Peníze budou rozděleny do jednotlivých tříd a děti si půjdou společně koupit knížky a výtvarné potřeby.

Stále pokračuje sběr baterií a drobného elektroodpadu v rámci programu Recyklohraní.

Velice děkujeme dodavatelům do naší školní jídelny za sponzorské příspěvky do balíčků od Mikuláše.