Vánoční fotografování

v pátek 8. 11. 2019 v tělocvičně MŠ

Do seznamů v šatnách zapište souhlas s fotografováním. Souhlas Vás nezavazuje k odběru fotek.

Organizace:

7:00 hod. – 9:00 hod. – můžete nechat vyfotit své dítě se sourozenci

Od 9:00 hod – se budou fotit postupně po třídách ostatní děti

Letáček s ukázkou a podrobnější informace najdete v šatnách, popřípadě požádejte o radu učitelky na třídě.