Zvířátka před zimou

Zvířátka před zimou

Mladší
Středa -

Přírodovědný program v MŠ

vstupné 50,- Kč hrazeno z Ekodotace

9:00 hod. Žabičky