Zvířátka před zimou

Zvířátka před zimou

Starší
Úterý -

Přírodovědný program v MŠ

vstupné 50,- Kč hrazeno z Ekodotace

8:30 hod. Kytičky

9:30 hod. Houbičky