ŽIVOT VE VODĚ – Sluníčka

ŽIVOT VE VODĚ – Sluníčka

Mladší
Středa - od 10:10 v Ekocentru PALETA

  • přírodovědný výukový program
  • vstupné 50,- Kč placeno z ekodotace