Vodnická pohádka

Vodnická pohádka

Mladší
Středa - od 8:30 hod. v MŠ

  • pohádka loutkového divadla Kozlík
  • vstupné hrazeno z konta dětí