Včely

Včely

Starší
Středa - 10:00 Ekocentrum Paleta

přírodovědný program o významu včel
vstupné 40,- Kč hrazeno z Ekodotace