VČELY – Kytičky

VČELY – Kytičky

Starší
Středa - v 8:45 hod. v Ekocentru Paleta

  • přírodovědný výukový program
  • vstupné 90,- Kč hrazeno z peněženky dětí
  • přiveďte děti do MŠ do 7:45 hod.

S SEBOU:  batůžek –  pití, box na svačinu