UKÁZKA VÝCVIKU DRAVCŮ

UKÁZKA VÝCVIKU DRAVCŮ

Starší
Středa - od 10:00 hod. na zahradě MŠ

  • ukázka živých dravců a sov
  • vstupné 70,- Kč bude hrazeno z konta dětí