Třídní schůzky rodičů starších dětí

Třídní schůzky rodičů starších dětí

Starší
Úterý - 17. 9. v 17:00 hod. Třída Houbiček

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzku rodičů dětí ze tříd Houbiček a Kytiček
Program: informace o chodu školy, organizační záležitosti
zájmové aktivity (organizace, platby)
informace Spolku rodičů
diskuse
Na schůzce je možno zaplatit pojištění dětí 75,- Kč na rok.
Účast alespoň jednoho z rodičů je nutná. Prosíme, neberte děti na schůzku s sebou.