Třídní schůzky rodičů mladších dětí

Třídní schůzky rodičů mladších dětí

Mladší
Pondělí - 16. 9. v 17:00 hod. Třída Berušek

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzku rodičů dětí ze tříd Berušek, Sluníček a Žabiček
Program: informace o chodu školy, organizační záležitosti
zájmové aktivity (organizace, platby)
informace Spolku rodičů
diskuse
Na schůzce je možno zaplatit pojištění dětí 75,- Kč na rok.
Účast alespoň jednoho z rodičů je nutná. Prosíme, neberte děti na schůzku s sebou.