ŠIKULKY ZE ŠKOLKY – ZDRAVÉ DĚTI

ŠIKULKY ZE ŠKOLKY – ZDRAVÉ DĚTI

Mladší
Pondělí - 8:30 – B, 9:15 - S v MŠ

  • pohybový projekt Studia H. Daškové zaměřený na zlepšení držení těla a pohybových dovedností dětí
  • vstupné 100,-Kč hrazeno z konta dětí