Ptáci v zimě

Ptáci v zimě

Mladší
Úterý -

přírodovědný program v MŠ

8:45 hod. – Berušky a Žabičky

9:30 hod – Sluníčka