POHÁDKOVÉ ČTENÍ

POHÁDKOVÉ ČTENÍ

Starší
Čtvrtek - v MŠ

Beseda s autorkou dětských knih J. Vítovou

  • vstupné 50,- Kč hrazeno z konta dětí

od 8:30 hod. 

od 9:15 hod.

od 10:00 hod.