Písničky a jejich úkoly

Písničky a jejich úkoly

Starší
Středa - od 10:00 hod. v KD Hronovická

Výchovný koncert hud. skupiny Marbo

Vstupné 90,-Kč hrazeno z konta dětí.