O Smolíčkovi

O Smolíčkovi

Starší
Pondělí - od 10:00 hod.

divadelní představení v MŠ                  

vstupné 70,- Kč hrazeno z konta dětí