KDO TO ŽIJE U VODY? (B+S)

KDO TO ŽIJE U VODY? (B+S)

Mladší
Středa - od 9:00 hod. v MŠ

 Berušky a Sluníčka    

  • přírodovědný program pí. Kadlečkové
  • vstupné 90,- Kč hrazeno z konta dětí