KAMARÁDKA KNÍŽKA

KAMARÁDKA KNÍŽKA

Mladší
Pondělí - od 10:00 hod. v ZŠ Závodu míru

  • exkurze do knihovny ZŠ Závodu míru
  • od 10:00 hod. Žabičky
  • od 10:45 hod. Sluníčka
  • zdarma ve spolupráci se ZŠ