JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA

JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA

MladšíStarší
Pondělí - od 8:30 hod. a od 9:30 hod. v MŠ

  • pohádka loutkového divadla Kozlík
  • vstupné hrazeno z konta dětí