JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA

JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA

Starší
Pondělí - od 9:30 hod. v MŠ

  • pohádka loutkového divadla Kozlík
  • vstupné hrazeno z konta dětí