CO ŽIJE V ZEMI – Berušky

CO ŽIJE V ZEMI – Berušky

Mladší
Pondělí - v 8:45 hod. v Ekocentru PALETA

  • přírodovědný výukový program
  • přiveďte děti do MŠ do 7:45 hod.
  • vstupné 90,- Kč hrazeno z peněženky dětí

S SEBOU:  batůžek –  pití, box na svačinu, kapesníky