ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

Mladší
Čtvrtek - od 9:45 hod. Mázhaus na Pernštýnském náměstí

návštěva vánoční výstavy v Mázhausu na Pernštýnském náměstí
vstupné 40,- Kč a doprava – hrazeno
z konta dětí