ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

MladšíStarší
Pondělí - dopoledne na Pernštýnském náměstí

  • Kytičky, Žabičky, Sluníčka, Berušky
  • vánoční výstava v Mázhausu              
  • vstupné 40,- Kč hrazeno z konta dětí