ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

Mladší
Čtvrtek - od 9:00 hod. v Mázhausu na Pernštýnském náměstí

Vánoční výstava

  • vstupné 40,- Kč hrazeno z konta dětí

od 9:00 Žabičky

od 9:30 Berušky

od 10:00 Sluníčka