ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

Starší
Středa - od 9:00 hod. Mázhaus na Pernštýnském náměstí

návštěva vánoční výstavy v Mázhausu na Pernštýnském náměstí
vstupné 40,- Kč a doprava – hrazeno 
z konta dětí

Žabičky přiveďte do školky do 8:00 hodin – odcházejí první.