Dušičkové vzpomínání

Už víme, co je Halloween, ale známe také Dušičky.

Pozorujeme plamen svíčky, bavíme se o přínosech, ale také o bezpečnosti rozdělávání ohně. Trénujeme také předmatematické dovednosti a grafomotoriku na velkém formátu.