Na co se těšíme – starší:

ČESKÉ TRADICE OD PODZIMU DO ZIMY

Středa - od 9:00 hod. v Mázhausu radnice na Pernštýnském náměst

Vánoční výstava

  • vstupné 40,- Kč hrazeno z konta dětí

od 9:00 Kytičky

od 9:30 Houbičky 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V TYFLOCENTRU

Čtvrtek - od 10:30 hod.

Kytičky

MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ…

Úterý - v MŠ

Dopoledne s nadílkou v MŠ

ČAS ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

Čtvrtek -

Polodenní výlet do Skanzenu v Kouřimi

  • vstupné a platba za dopravu hrazena z konta dětí
  • další informace na nástěnce

RYBÁŘŮV ŠTĚDRÝ DEN

Úterý - od 8:30 hod. v MŠ

Pohádka Divadélka Vousáči                  

  • vstupné hrazeno z konta dětí

od 8:30 hod. mladší děti

od 9:30 hod. starší děti

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Středa - od 9:00 hod. na třídách

 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA

Úterý - od 15:15 hod. na zahradě MŠ

Předvánoční odpoledne s rodiči

  • bližší informace na letáčku