Na co se těšíme – starší:

Hurá do školky

Čtvrtek - 8:30 hod.

Veselý program klauna Ály
vstupné 45,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů

Logopedický screening

Pátek - 13. 9.

Třídní schůzky rodičů starších dětí

Úterý - 17. 9. v 17:00 hod. Třída Houbiček

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzku rodičů dětí ze tříd Houbiček a Kytiček
Program: informace o chodu školy, organizační záležitosti
zájmové aktivity (organizace, platby)
informace Spolku rodičů
diskuse
Na schůzce je možno zaplatit pojištění dětí 75,- Kč na rok.
Účast alespoň jednoho z rodičů je nutná. Prosíme, neberte děti na schůzku s sebou.

Plavání

Pondělí -

Konzultační hodiny

Středa - 25. 9. 14:30 - 15:30 hod. Ředitelna

možnost individuálních konzultací rodičů s ředitelkou

Včely

Středa - 10:00 Ekocentrum Paleta

přírodovědný program o významu včel
vstupné 40,- Kč hrazeno z Ekodotace

Pohádka v MŠ

Pondělí -