Na co se těšíme – mladší:

Hurá do školky

Čtvrtek - 9:30 hod.

Veselý program klauna Ály
vstupné 45,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů

Logopedický screening

Pátek - 13. 9.

Třídní schůzky rodičů mladších dětí

Pondělí - 16. 9. v 17:00 hod. Třída Berušek

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzku rodičů dětí ze tříd Berušek, Sluníček a Žabiček
Program: informace o chodu školy, organizační záležitosti
zájmové aktivity (organizace, platby)
informace Spolku rodičů
diskuse
Na schůzce je možno zaplatit pojištění dětí 75,- Kč na rok.
Účast alespoň jednoho z rodičů je nutná. Prosíme, neberte děti na schůzku s sebou.

Konzultační hodiny

Středa - 25. 9. 14:30 - 15:30 hod. Ředitelna

možnost individuálních konzultací rodičů s ředitelkou

Pohádka v MŠ

Pondělí -