Uzavření MŠ prázdniny

Letní prázdniny - rozpis viz Soubory ke stažení
9. 7. - 3. 8. a 13. 8. - 24. 8. 2018 - MŠ bude uzavřena
UZAVŘENÍ MŠ V ČERVENCI A V SRPNU 2018 - PŘEVODY DĚTÍ DO JINÝCH MŠ
Vážení rodiče,
tzv. „převody dětí“ do jiné mateřské školy v době uzavření naší MŠ jsou možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech, a pokud má Vámi vybraná mateřská škola v době svého otevření nenaplněnou kapacitu. Převod do vybrané mateřské školy si rodiče zajišťují sami – termín zápisu do jiných MŠ je stanoven na 2. 5. 2018 (7:00 – 16:00 hod., do naplnění kapacity).
Prosím, zvažujete vždy nutnost převedení Vašeho dítěte do jiné mateřské školy s ohledem na jeho adaptabilitu a schopnost snášet změny. Děti jsou často v jiné mateřské škole v psychické nepohodě – neznají prostředí, děti, učitelky.
S případnými nejasnostmi se na mě obracejte v době konzultací v ředitelně, popř. v jiném termínu pouze po dohodě.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Jana Dvořáková, ředitelka MŠ