Starší děti dubnu

Na co se těšíme v dubnu:


3. 4. (Út) 4. tř. Kytičky
4. 4. (St) 3. tř. Houbičky
děti musí být v MŠ do 7:45 hod.

"DOMÁCÍ ZVÍŘATA ZBLÍZKA"
- polodenní výlet do Apolenky (Spojil Pardubice)
- enviromentální program o domácích zvířatech
- vstupné 50,- Kč hrazeno z Ekodotace


17. 4. (Út) v MŠ
od 15:15 hod. na jednotlivých třídách

"EKOHRÁTKY"
- odpoledne rodičů s dětmi
- vystoupení dětí, společné tvořivé dílničky
- bližší informace budou vyvěšeny na nástěce v šatně tříd

20. 4. (Pá) v MŠ
od 8:30 hod. 4. tř. Kytičky
od 9:30 hod. 3. tř. Houbičky
"JARO V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ"
- přírodovědný program Palety Oucmanice
- jarní víla přivítá děti na probouzející se zahradě, naučí je set a sázet
- vstupné 60,- Kč hrazeno z Ekodotace

Informace pro rodiče:

4. 4. (St) v MŠ - 4. tř. Kytičky
od 15:30 hod.
SCHŮZKA RODIČŮ KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ
- účast 1 rodiče nutná
24. 4. (Út) v MŠ - ředitelna
od 15:00 do 16:00 hod.
MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ RODIČŮ S ŘEDITELKOU.