Starší děti říjen

Na co se těšíme v říjnu:

2. 10. (Út) 
děti musí být v MŠ do 7:30 hod.
"SE ZVÍŘÁTKY NA STATKU A V OBOŘE"
- polodenní výlet do Licibořic
- vstupné 70,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů
- bližší informace vyvěšeny na nástěnkách v šatnách tříd + na webu MŠ
16. 10. (Út) na zahradě MŠ
od 15:15 hod.
"USPÁVÁNÍ BROUČKŮ"
- společné zábavné odpoledne dětí a rodičů
- vstupné 70,- Kč  hrazeno ze Spolku rodičů
- bližší informace budou vyvěšeny
22. 10. (Po) ve VČD Pardubice
od 10:30 hod. 

 
"MAXIPES FÍK"
- pohádka Divadla Krapet Praha
- vstupné 80,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů

Informace pro rodiče:

31. 10. (St) v ředitelně MŠ
15:00 - 16:00 hod. 
"KONZULTACE"
- možnost individuálních konzultací rodičů s ředitelkou