Starší děti leden

Na co se těšíme v lednu:

9. 1. (Út) v MŠ
od 8:30 hod.

"ZIMNÍ KRÁLOVNA"
- hudební pohádka Víly Srdíčkové
- vstupné 45,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů

30. 1. (Út)
od 8:30 hod. 4. tř. Kytičky
od 9:30 hod. 3. tř. Houbičky

"PTÁCI PARDUBIC"
- přírodovědný program se zvířátky
- vstupné 40,- Kč hrazeno z Ekodotace

Informace pro rodiče:

31. 1. (St) v MŠ - hospodářská budova
od 8:00 do 15:00 hod.
Možnost individuálních konzultací rodičů s dětskou psycholožkou
PhDr. M. Dusilovou

- zájemci nahlaste se do pátku 19. 1. u p. uč. na třídě