Aktivity - společné

každý měsíc divadelní představení v MŠ
návštěvy ekocentra, přírodovědné programy v MŠ
polodenní výlety, společný celodenní výlet
škola v přírodě (pro starší děti)
Mikulášská nadílka
Masopustní karneval
Vítání jara
oslava Dne dětí
Sportovní olympiáda
Vánoční rolnička a jarní besídky
Zahradní slavnost