Školné a stravné

Informace o platbách školného a stravného na prázdniny 2019
jsou vyvěšeny na nástěnkách u jednotlivých tříd.

 

 

Měsíční záloha na stravné na 680,-- Kč
Ceny stravného:
Svačina dopolední                                8,00 Kč
Oběd                                                      19,00 Kč
Svačina odpolední                                7,00 Kč

Stravné celodenní                               34,00 Kč

Stravné polodenní                               27,00 Kč (bez odpolední svačiny)

 

 

INFORMACE O VÝŠI MĚSÍČNÍHO ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK  2018/2019

Od  1. 9. 2018 se  na základě  vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním  vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku 

                                      540,-- Kč.                                         

- platba na měsíc září musí být připsána                         do 20. srpna
 
Školné a stravné se vybírají současně  zálohově vždy na měsíc dopředu k  20. dni v měsíci (nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem MŠ.
Vyúčtování stravného je 2x ročně v měsíci lednu a červenci.

Vážení rodiče,
nepřítomnost svého dítěte hlaste do 7.00 hod. !
Vaši omluvu nahlaste buď telefonicky (lze i na záznamník) nebo zapsáním do omluvného
sešitu.
Telefon
do ŠJ: 466 501 291