Přijímání dětí na školní rok 2018/2019

Informace k zápisu na školní rok 2018/2019

https://zapisy.pardubice.eu/

1. kolo zápisu - pro děti narozené do 31. 12. 2015

  9. 5. 2018 8:00 - 12:30 hod. 13:00 - 16:00 hod.
10. 5. 2018 8:00 - 12:30 hod. 13:00 - 16:00 hod.
Počet přijímaných dětí: 40    
2. kolo zápisu bude vyhlášeno v případě volné kapacity¨po ukončení 1. kola přijímacího řízení.