Přijímání dětí na školní rok 2019/2020

Informace k zápisu na školní rok 2019/2020

 

Přihlášky se vyplňují od 16. 4. 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách: https://zapisy.pardubice.eu

Na těchto stránkách získáte také podrobné informace.

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, mohou k vyplnění Žádosti využít tao kontaktní místa:
- Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu - po předchozí domluvě
- ředitelna MŠ v tyto termíny - úterý 23. a 30. 4. 2019 v době 14:30 - 16:00 hod.
 

Soubory ke stažení