Přijímání dětí na školní rok 2017/2018

 
V současné době naše mateřská škola nenabízí žádné volné místo.