Přijímání dětí na školní rok 2018/2019

Výsledky zápisu na školní rok 2018/2019

https://zapisy.pardubice.eu/

1. kolo zápisu - pro děti narozené do 31. 12. 2015

V 1. kole zápisu bylo přijato 45 dětí - seznam viz příloha.
Kapacita MŠ byla zcela naplněna.


2. kolo zápisu v naší MŠ nebude vyhlášeno. 

Informace o druhých kolech jednotlivých mateřských škol získáte na webových stránkách Magistrátu města Pardubic, případně na konkrétních mateřských školách.
(Kdo jste již měl vyplněnou přihlášku do naší MŠ a nyní nemáte možnost ji podat, můžete nás kontaktovat na e-mailu skolka@mszm.cz - zapíšeme si Vás do pořadí, kdyby se něco uvolnilo v průběhu prázdnin.)