Mladší děti červen

Na co se těšíme v červnu:

7. 6. (Čt) v Tyršových sadech
od 10:00 hod.
"POHÁDKOVÝ LES"
- zábavná cesta pohádkami s připravenými úkoly
- vstupné 40,- Kč hrazeno ze Spolku rodičů
14. 6. (Čt) na zahradě MŠ
od 15:15 hod.
"ZAHRADNÍ SLAVNOST"
- bližší informace viz Pozvánka v sekci Akce/Aktuality/Zahradní slavnost
26. 6. (Út)
od 9:30 hod. 
"VÝLET NA LODI ARNOŠT"
- plavba přes plavební komoru
- vstupné 4.350,- Kč
 (2.000,- Kč příspěvek MmP + 2.350,- hrazeno ze Sběru papíru)