Informace k placení příspěvků do Spolku rodičů

Placení příspěvků ve školním roce 2018/2019

ÚČET U FIO BANKY č. 2100781106/2010
při placení příspěvků vždy používejte  variabilní symbol: stejný jako přidělený dítěti v MŠ.
SPOLEK RODIČŮ - mladší děti  - NA ŠKOLNÍ ROK 500- Kč
SPLATNOST 20. ZÁŘÍ 2018 (nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)
na účet u FIO banky č. 2100781106/2010
 variabilní symbol: stejný jako přidělený v MŠ
 platbu proveďte jednorázovým platebním příkazem
SPOLEK RODIČŮ - předškolní + odklad školní docházky  - MĚSÍČNĚ 300- Kč
SPLATNOST K 20. DNI V MĚSÍCI, PRVNÍ PLATBA SPLATNOST 20. ZÁŘÍ 2018 (nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu)
na účet u FIO banky č. 2100781106/2010
 variabilní symbol: stejný jako přidělený v MŠ
 platbu proveďte trvalým příkazem první platba v září a poslední platba v červnu