Informace k lyžování

Informace zaslané emailem dne 4. 12. 2017 od p. Dostála na email rodičů:
Dobrý den,
potvrzuji přihlášení na lyžování pro děti z MŠ Závodu míru Pardubice. Lyžování se skládá z dvanácti vyučovacích hodin obsažených v šesti lekcích.
Místo a den: Ski areál Hlinsko, Pondělí dopoledne
Termíny: 8. 1. 2018, 15. 1. 2018, 22. 1. 2018, 29. 1. 2018, 5. 2. 2018, 19. 2. 2018
Odjezd z parkoviště u ZŠ Závodu míru Pardubice: 7:20
Předpokládaný příjezd k MŠ: 11:50
Správná výstroj a výzbroj je důležitá pro absolvování kurzu. Každé dítě musí mít helmu, lyžařské brýle, lyžařské boty, lyže o délce úměrné výšce postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy, teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, chránič páteře. Veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, příjmení a název MŠ). Vše bude zabalené v jedné tašce, která musí být označena štítkem se jménem a příjmením a názvem MŠ. Lyže budou zvlášť svázané a nedávejte je prosím do vaků!! Lyže i lyžařská obuv musí být také označená jménem, příjmením a názvem MŠ.
Prosíme o odevzdání kopie dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží do 3. 1. 2018 v mateřské školce.

Prosím nedávejte dětem hůlky, dětem budou hůlky zdarma zapůjčeny dle potřeby!!!!!

Prosíme rodiče z MŠ Závodu míru, aby označili tašky dětí s vybavením fialovou stuhou nebo fialovým provázkem. (slouží k ulehčení při rozlišení s jinou MŠ)

Cena: 2 990,- Kč; cena je včetně DPH, v ceně je zahrnuto: šest lekcí lyžování - 12 vyučovacích hodin, doprava autobusem tam i zpět (smluvním dopravcem), jízdné na vlecích v celém areálu, základní úrazové pojištění a pojištění storno poplatků, občerstvení, focení a natáčení průběhu kurzu. Fotky a videa budou ke stažení ve vašich profilech.
Informace o platbě: částku 2 990,- Kč uhradíte nejpozději do 15. 12. 2017 převodem na účet: 1638152016/3030, jako variabilní symbol uvedete číslo, které Vám vygeneruje náš systém.
TYTO INFORMACE NEJSOU PRO DĚTI Z MŠ (TÝKAJÍ SE ZŠ):
(Vybavení si ráno děti nechávají pod hlavním schodištěm na přístavbě. V šatně se děti po skončení vyučování a po obědě převléknou do lyžařského oblečení. Civilní oblečení a školní aktovku si děti mohou vzít s sebou do autobusu, pokud však máte možnost si aktovku vyzvednout před odjezdem dítěte, tak to prosím udělejte.

Děti navštěvující školní družinu, musí mít odevzdaný a podepsaný lísteček s prohlášením o uvolňování dítěte v termínech konání lyžování/snowboardigu ze školní družiny a se souhlasem předávání dítěte pověřenému pracovníkovi Ski Fanatic, a to pouze v termínech konání lyžování/snowboardingu.)

Kontakt: Mgr. Martin Dostál 728 427 919, lyžařská škola Hlinsko 775 022 650,
email: skifanatic.cz@gmail.com, www.skifanatic.cz

O jakýchkoli případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. V případě jakýchkoli dotazů se nás nebojte kontaktovat.
Tento email, doporučuji uložit nebo vytisknout a uschovat!!
S pozdravem a poděkováním
Mgr. Martin Dostál

Doplňující informace z MŠ:

Informace k lyžování – pro přihlášené děti:
Sraz v 7.15 na parkovišti u ZŠ Závodu míru. Odjezd v 7.20 hod.
Je nutné přijít včas, upozorňujeme - není možnost čekat.

S dětmi budou vždy jezdit 2 p. učitelky z MŠ. Děti dostanou při příjezdu
do areálu svačinu, která se veze z MŠ a po lyžování ovoce z MŠ a malé občerstvení s pitím od lyžařské školy.
S sebou již nic nedávejte.

Prosíme, dbejte pokynů a informací, které Vám jsou od p. Dostála zasílány. Důležité info jste dostali emailem 4. 12. 2017.

Připomínáme:
- veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, příjmení dítěte, název MŠ)
- vše zabalené v jedné tašce
- taška označena vizitkou (nejlépe zalaminovanou) – opět jméno, příjmení dítěte, název MŠ
- pro lepší rozlišení od jiné MŠ, prosíme, přidělejte na tašku fialovou stuhu nebo provázek
Pokud máte možnost, přijďte si pro lyže a tašku po příjezdu cca v 12.00 hod. k autobusu na parkoviště ZŠ.
Ostatní věci budou uskladněny v domečku na zahradě MŠ, kde si je vždy v den lyžování při odchodu z MŠ vyzvedněte.
Po vyzvednutí pečlivě zkontrolujte uzamčení, ať je zajištěna bezpečnost ostatních věcí.
O případných změnách v průběhu kurzu Vás bude p. Dostál informovat prostřednictvím emailu.
Pokud by děti lyžovat nejely, dostanete na mobil SMS zprávu.
V případě náhlé změny počasí může být zpráva poslána i v pondělí ráno mezi 6:00 – 6:30 hod.
Prosíme, snažte se o sledování těchto pro Vás důležitých zpráv.