Hrátky pro nejmenší

Cíle a podmínky

  • adaptační program pro děti Mateřské školy nábř. Závodu míru s pozdním nástupem, příp. pro děti, které budou podávat přihlášku do této MŠ
  • program určený pro děti od 2 let s doprovodem jednoho z rodičů (nebo jiné dospělé osoby)
  • cílem je postupná adaptace dětí na prostředí MŠ, činnosti, pedagog. pracovnice a kolektiv dětí
  • před zapojením dítěte do tohoto programu je nutné lékařské potvrzení pro pobyt dítěte v MŠ (pokud již není součástí "Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání"
  • docházka dítěte nemusí být pravidelná

„Hrátky …“ probíhají od října do května 1x týdně ve středu od 15.30 hod. do 16.15 hod. (polovinu času tvoří řízené činnosti učitelkou a druhou polovinu volné hry dětí).
HRÁTKY PRO NEJMENŠÍ BUDOU ZAHÁJENY VE STŘEDU 3. 10. 2018.

Pravidla pro děti a jejich doprovod

1. Hrátek se může účastnit jedno dítě v doprovodu jedné dospělé osoby.

2. Po celou dobu pobytu dítěte ve třídě za své dítě zodpovídá rodič (jiná dospělá osoba). Vždy musí mít přehled o tom, kde dítě je, co dělá – tzn., že rodič zodpovídá za bezpečnost svého dítěte.

3. Dítě má možnost si vypůjčit libovolnou hračku, knížku a tu po skončení činnosti společně s rodičem uklidit.

4. Rodič vede své dítě k tomu, aby hračky používalo účelně, neničilo je – vysvětlí dítěti proč.

5. Z důvodu bezpečnosti vede rodič dítě k tomu, aby po třídě neběhalo, pokud to není součástí řízené pohybové aktivity.

6. V době řízených činností učitelkou bude rodič dle zájmu dítěte provádět aktivity společně se svým dítětem a zajišťovat jeho bezpečnost. Po skončení aktivity společně uklidí materiál a pomůcky na místo k tomu určené.
Pokud se dítě činnosti účastnit nechce, bude se dívat, pozorovat a nebude ostatní děti rušit svou vlastní hrou.

7. Rodič bude zajišťovat doprovod svého dítěte na WC, do umývárny. K hygieně budou používat určená umyvadla s papírovými ručníky.
Zde důsledně platí pravidlo, že NEBĚHÁME v prostoru umývárny, WC, šatny.

8. Rodič i dítě musí mít přezůvky.