Zajímavé čtení

Co potřebují děti a co trápí mateřské školy
Vysoké počty dětí ve třídách, stále narůstající administrativa, džungle právních předpisů, dotace místo systémových řešení, zařazování dětí dvouletých do MŠ bez personální podpory a podmínek atd. - problémy, které nás tíží a bohužel nepřispívají ke kvalitě vzdělávání - viz soubory ke stažení
Bezplatný časopis pro rodiče předškoláků
Čtěte online na: http://www.forum-media.cz/muj-predskolak
Dvouleté děti potřebují pocit bezpečí
K tématu dvouletých dětí v MŠ se na konferenci vyjádřila psycholožka Lenka Šulová. Podle ní je nutné myslet zejména na potřeby takto malých dětí a na to, aby byl zajištěn jejich pocit jistoty a bezpečí. Dvouleté dítě potřebuje individuální péči, během níž se bude rozvíjet autonomie jemu šitá na míru. Celý článek - viz Soubory ke stažení.
Desatero pro rodiče
Doporučující materiál MŠMT "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku" je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy - viz přiložený soubor.
Jak na dětské úzkosti a strachy
"Strašit" děti čertem - ano či ne? Jak učit děti překonávat vlastní úzkosti? Je vhodné vždy dítě ochraňovat před nepříjemnými situacemi nebo mu můžeme vhodně pomoci naučit se je postupně zvládat?
Komunikace s dítětem
Hovořit s dítětem tak, aby dospělému správně porozumělo, nebývá vždy jednoduché.
Srozumitelné a jednoznačné sdělování je jedním ze základních předpokladů výchovy k samostatnému a odpovědnému rozhodování v dětství i dospělosti.
Nemocné děti ve školce
Zajímavý článek z pohledu pracujícího rodiče - viz příloha je velmi pravdivý. I my, pedagogové, se snažíme Vaše děti chránit od různých nemocí a jsme velmi vděčni zodpovědným rodičům, kteří zdravotní stav svého dítěte nepodceňují a chovají se ohleduplně.
 
Kompetence rodičů a MŠ
Velice často se v životě zaklínáme formulkou, že to přece "děláme pro naše děti". Ale je to skutečně tak? Je opravdu to, co řada dospělých považuje za správné, nejlepší i pro děti?
- dále viz přiložený soubor

Soubory ke stažení